Pieņemšanas laiki jūlijā un augustā 

Speciālistu un RTG darba laiks

RTG Jūlijs 

 

RTG Augusts