picture

Par mums

Saulkrastu slimnīca

picture

Vēsturiskie dati:

Saulkrasti (līdz 1935. gadam Neibāde) dibināti 1823. gadā kā Vidzemes muižnieku peldvieta ar greznām vasarnīcām, kas 1914. – 1917. gadā tika nopostītas. Agrārās reformas laikā 1921. gadā valdība Saulkrastos iedalīja gruntsgabalus vasarnīcu apbūvei. 1935. gadā apvienoja Neibādi un Pēterupi un izveidoja Neibādes ciemu. Vēlākajos gados Saulkrastu teritorija vairākkārt mainījusies. 1991. gadā Saulkrastiem piešķīra pilsētas tiesības.

1888.gadā tika uzcelta Saulkrastu doktorāta ēka, kuru Aleksandrs fon Pistolkorss dāvināja Pēterupes luterāņu draudzei ārsta vajadzībām. Ārsts fon Engelharts pieņēma darbā mājskolotājus, kuri ārsta mājas augšstāvā mācīja apkārtnes muižnieku un citu vietējo vāciešu bērnus. 1956.gadā skola iekārtojās jaunuzceltajā plašajā ēkā Smilšu ielā 1. Jaunākās klases turpināja mācīties iepriekšējā vietā – bijušā doktorāta mājā, kur 2000./2001.gadā tika veikts kapitālremonts. Pēc tā saglabājās tikai ēkas ārējais vēsturiskais veidols.......

  • 1952.gadā –Rīgas rajona slimnīca (atradās Saulkrastu rajona Veselības aizsardzības nodaļas pakļautībā).

  • 1960.g.-1964.g.- Saulkrastu apvienotā slimnīca.

  • 1965.g.-1978.g.- Saulkrastu zonālā slimnīca (atradās Siguldas rajona centrālās slimnīcas pakļautībā).

  • 1979.g.-1992.g.- Rīgas rajona slimnīca Saulkrastos.

  • 1993.g.-PSIA ,,Saulkrastu slimnīca un poliklīnika”.

Uz doto brīdi:

Saulkrastu slimnīca (janvārī, februārī, martā, aprīlī un oktobrī, novembrī, decembrī darbojas kā 1.līmeņa punkts).

1. līmeņa steidzamās medicīniskās palīdzības punktos medicīnisko palīdzību sniedz viens ārsts ar vienu māsu vai ārsta palīgu – brīvdienās un svētku dienās: diennakti; darbdienās: 16.00-8.00 vai viens ārsta palīgs - brīvdienās un svētku dienās: diennakti; darbdienās: 16.00-8.00.

Steidzamās medicīniskās palīdzības punktos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz pacientiem, kuriem ir trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos, un nepieciešamā palīdzība pārsniedz primārās veselības aprūpes ārsta kompetenci.

 

 

 

 

 

 

Veselība

Saulkrastu slimnīcā

fizioterapijas kabinets !

Fizioterapeits ir ārstniecības persona - speciālists, kurš izvērtē cilvēka fiziski funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu. Fizioterapijas metodes var veiksmīgi izmantot dažādu saslimšanu un traumu ārstēšanas un rehabilitācijas proce- sā. Fizioterapeits var palīdzēt pie dažādām kaulu, locītavu un muskuļu saslimšanām un traumām; pie nervu sistēmas saslimšanām; sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanām, kā arī elpošanas sistēmas saslimšanu un daudzos citos gadījumos. Bet pats svarīgā- kais - fizioterapija iemāca, kā pacients var palīdzēt pats sev, un palīdz pacientam atgūt ticību saviem spēkiem un spējām.

Fizioterapeita darbības lauks skar arī veselības veicināšanu un saslimšanu profi- laksi. Pareizi veikti aktīvi vingrojumi spēj mazināt ikdienas steigā radušos muskuļu un saišu saspringumu un uzturēt pietiekošu muskuļu spēku un garumu, kas vēlāk ļauj izvairīties no diskomforta, sāpēm un locīta- vu problēmām. Laicīgi konstatēti un koriģēti stājas traucējumi skolas vecuma bērnam ļauj izvairīties no nopietnu problē- mu attīstības vēlākā vecumā. Fizioterapeiti veiksmīgi darbojas arī grūtnieču un jauno māmiņu veselības uzturēšanā, kā arī veicina harmonisku mazuļu attīstību.

 


picture

 

 

picture