picture

PAKALPOJUMU CENRĀDIS

sl

Stacionārs,poliklīnika,pacientu iemaksas

skatīt vairāk

Valsts apmaksātas profilaktiskās pārbaudes bērniem

3.-5. dzīves dienā (parasti dzemdību nodaļā)
3.-4. dzīves dienā veic bērna dzirdes pārbaudi.
3.-5. dzīves dienā noņem asins paraugu un nosūta to uz laboratoriju, lai izslēgtu iedzimtas saslimšanas. Ja izmeklējums veikts agrāk nekā 3.dzīves dienā - līdz 28.dzīves dienai izmeklējumu veic atkārtoti.
Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru

1.mēnesis
Ģimenes ārsts apskata bērnu mājās:
- 1 reizi pirmajās 3 dienās pēc izrakstīšanās no slimnīcas;
- 1 reizi 3.dzīves nedēļā.
Vecmāte, māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās:
- 1 reizi pirmajās 3 dienās pēc izrakstīšanās no slimnīcas;
- turpmāk 1 reizi 10 dienās.

1-6 mēnešu vecumā
Ģimenes ārsts apskata bērnu praksē - reizi mēnesī (ja vizīte nenotiek - māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās).
Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru

7-11 mēnešu vecumā
Ģimenes ārsts, māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu praksē - 2 reizes šajā laika posmā (ja vizīte nenotiek - māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās).

12 mēnešu vecumā
Ģimenes ārsts apskata bērnu praksē (ja vizīte nenotiek - māsa vai ārsta palīgs apskata bērnu mājās).
Nosaka hemoglobulīna koncentrāciju bērna asinīs.
Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru

13-24 mēnešu vecumā
Ģimenes ārsts apskata bērnu praksē - 2 reizes gadā.
Acu ārsta (oftalmologa) apskate.
Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru

2-6 gadu vecumā
Reizi gadā ģimenes ārsts veic apskati praksē.
Reizi gadā bērns dodas pie zobu higiēnista.
Acu ārsta (oftalmologa) apskate 3 un 6-7 gadu vecumā.
Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru

7-18 gadu vecumā
Reizi gadā ģimenes ārsts veic apskati praksē.
Reizi gadā bērns dodas pie zobu higiēnista, izņemot 7,11,12 gadu vecumā - tad 2 reizes gadā.
Potēšana saskaņā ar Vakcinācijas kalendāru

Atbalsts trūcīgajiem pacientiem


No finanšu līdzekļiem, kas piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju, pilnībā tiek kompensētas pacientu iemaksas un izdevumi par kompensējamajiem medikamentiem trūcīgām personām, kuru ienākumi uz katru personas ģimenes locekli nepārsniedz 90 latu mēnesī.
Trūcīgajām personām, kuras par tādām ir atzītas Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no pašvaldības sociālais dienesta:
nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista;
nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā;
nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju;
tiks pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlēsies lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā);
nav jāmaksā līdzmaksājums 50 santīmu apmērā par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti.

Svarīgi!
Lai persona varētu saņemt iepriekšminētos atvieglojumus, ir jāsaņem pašvaldībā, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecinātu personas ienākumu līmeni un tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ar atvieglojumiem.
Pēc šādas izziņas saņemšanas personai, dodoties pie ģimenes ārsta vai pie ārsta speciālista, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, turpmāk būs jāuzrāda pašvaldības izsniegtā izziņa.